Det Danske Frimurerlaug
af Gamle Frie & Antagne Murere
Laugsmesteren

Det Danske Frimurerlaug af Gamle, Frie og Antagne Murere er en selvstændig organisation tilsluttet Den Danske Frimurerorden ved en særlig overenskomst. Laugsmesteren, der står i spidsen for Det Danske Frimurerlaug af Gamle, Frie og Antagne Murere, vælges af Laugsforsamlingen, der er Det Danske Frimurerlaugs højeste myndighed. Laugsmester Per Hellmund blev valgt på Laugsforsamlingen den 17. november 2018 og blev efterfølgende efter gammel skik installeret på Laugsforsamlingen den 13. april 2019 af den afgående Laugsmester John Harbo, der afgik efter seks år i embedet. En periode med god og struktureret udvikling i Det Danske Frimurerlaug. MERE ÅBENHED I FRIMURERIET Frimureri og frimurere har historisk været omgæret af mystik og lukkethed. Men for at møde tiden, ønsker de danske laugsfrimurere at være mere åbne og informere omverdenen, hvad de står for. Mange mennesker er oprigtigt interesserede i at vide mere om frimureriet, og den interesse vil Det Danske Frimurerlaug gerne imødekomme. TILGANG TIL DET DANSKE FRIMURERLAUG I disse år oplever Det Danske Frimurerlaug en stigende interesse for medlemskab. Flere og flere lever et stresset hverdagsliv og har derfor brug for at finde ro og tid til fordybelse. Det kan de finde i en frimurerloge. TO FORSKELLIGE GRENE AF BRODERSKABET Frimureriet i Danmark knytter sig til to forskellige grene af broderskabet – det svenske og det engelske system. Det Danske Frimurerlaug er inspireret af den engelske frimurertradition, hvor det ikke er nødvendigt hverken at være døbt eller kristen. Man skal blot tro på, at der findes noget større – så er det underordnet, hvilken religion man tilhører. Både det svenske og engelske system er en del af det verdensomspændende frimurersamfund. For mere information, kan presseansvarlig Flemming kontaktes på tlf. 50998801 eller på fiversen@esenet.dk