Det Danske Frimurerlaug
af Gamle Frie & Antagne Murere
Værdier for Det Danske Frimurerlaug

Troværdighed Vi har respekt for sandheden, det enkelte menneske, traditioner og vore frimureriske ritualer Vi siger positivt hvad vi mener og holder vore løfter Retskaffenhed Vi respekterer og overholder alle landets love og regler Vi arbejder efter høj etik og et særligt moralsystem Vi er loyale og samvittighedsfulde, både overfor vores samfund, vores loge og vore familier Tolerance Vi er en organisation der optager medlemmer af alle religioner der tror på et højere væsen Vi er forsigtige, upolitiske og tror på det bedste i alle mennesker Vi er gode venner der imødekommer forskellige meninger og opfattelser Engageret Fællesskab Vi er en del af det ældste verdensomspændende sekulære broderskab Vi giver tid, rum og inspiration til fordybelse og personlig udvikling Vi udviser flid og investerer tid i vort fællesskab og vor egen udvikling Vi har et pusterum for modne mænd Velgørenhed Velgørenhed Vi hjælper dem der hjælper andre Barmhjertighed er en dyd og et ideal vi værner højt om