Det Danske Frimurerlaug
af Gamle Frie & Antagne Murere

Laugets adresse: Smallegade 33, DK-2000 Frederiksberg

Logesekretær
Erik Rudbeck Gylling
Tlf. 33 2 5 02 6 0
E-mail: ls@ddfl.dk