Det Danske Frimurerlaug
af Gamle Frie & Antagne Murere

Ved alle møder der afholdes i Det Danske Frimurerlaug indsamles midler til velgørenhed. Det er ikke nogen tilfældighed, men en integreret del af det frimureriske arbejde. Velgørenhed indgår på tre forskellige niveauer. På det lokale plan i logerne, på regionalt plan i provinserne og på landsplan i lauget. Hver af de nævnte niveauer har sit område at dække. Når emnet ”velgørenhed” nævnes tænker mange uvilkårligt på noget der drejer sig om penge. Det gør det også. Men velgørenhed behøver ikke alene at fokusere på kolde kontanter. Det kan også dreje sig om oplevelser, hjælp af forskellig art til de der virkeligt har hjælp behov, besøg – ja, det er kun fantasien som sætter grænser. Det vigtige er, at vi alle sætter dette emne på dagsordenen, og at hver enkelt broder gør sig klart, hvor han vil støtte og støtter op om det vi vil med vort arbejde. At yde hjælp, hvor der er behov, er en del af en frimurers arbejde. Det Danske Frimurerlaug støtter forskellige velgørende formål.