Det Danske Frimurerlaug

af Gamle Frie & Antagne Murere

Hvad er Frimureri?

Frimureri repræsenterer en af verdens ældste verdslige broderskaber, hvilket betyder, at det ikke er tilknyttet nogen bestemt kirke eller trosretning.

Det er en sammenslutning af mænd, der fokuserer på spirituelle værdier og arbejder på at forbedre deres egen moral og adfærd. På mange måder kan frimureri beskrives som et system for personlig moraludvikling. Sagt på en anden måde; vi prøver at finde den rette balance mellem forstand, livsnydelse, etisk forståelse og menneskelig værdighed.

Gennem  undervisning og gennem de gamle frimureriske traditioner og symboler som vi kender som ritualer, undervises medlemmerne i at opbygge deres moralske karakter for at finde frem til deres værdier.

Alt dette foregår i laugsloger, som er tilsluttet Det Danske Frimurerlaug og som følger det verdensomspændende udbredte frimureriske system, kendt som det engelske system.

Vi har produceret en lille film som du kan se her: