Det Danske Frimurerlaug

af Gamle Frie & Antagne Murere

Sådan afvikles en logeaften

En logeaften er noget helt særligt i forhold til den hverdag og tilværelse, der er udenfor logen. 

Det skal den være – for Logeaftenen giver et frirum, hvor vi prøver at finde den rette balance mellem forstand, livsnydelse, etisk forståelse og menneskelig værdighed, gennem en række frimureriske oplevelser.

En logeaften har typisk 3 faser.

1. Vi møder i logen i god tid til logemødets start, som typisk er enten kl. 19.00 eller 19.30. Her møder vi de øvrige forventningsfulde brødre til en kop kaffe, sodavand eller en øl. En del af brødrene klargør til aftenen og får de sidste praktiske ting på plads, medens dem der ikke tager del i det rituelle arbejde, nyder det sociale samvær.

2. Når vi går ind i logen er det for at deltage i det nogen vil kalde en ”forestilling”, idet der bliver gennemført et ritual medens andre ser på. Ritualet afhænger af, hvilken grad der arbejdes i, men det spænder lige fra optagelse af et nyt medlem til forskellige indlæg fra en broder, hvor han deler sine tanker og viden om frimureriet. Under alle omstændigheder går alle derfra en oplevelse og nogle erfaringer rigere.

3. Efter logemødet samles vi alle til et brodermåltid, hvor vi fortsætter med at dyrke det sociale samvær. Her diskuterer vi alt, der er vigtigt, herunder hvad der skete i logen, de udfordringer vi møder i vores hverdag, og nogle af livets store spørgsmål. Dog undgår vi generelt emner som politik og religion.

Senere på aftenen tager vi hver især hjem med en følelse af, at aftenen har været en berigende og spændende oplevelse, hvor det centrale er de gamle ritualer og symboler, der hjælper os med at stræbe mod at blive bedre mænd.