Det Danske Frimurerlaug

af Gamle Frie & Antagne Murere

Om Lauget

Hvordan er DDFL opbygget?

Logerne under Det Danske Frimurerlaug, er en del af en frimurerisk større verdensomspændende organisation.

Frimureri praktiseres i de fleste lande og stater i den frie verden og er i hvert enkelt tilfælde underlagt en suveræn og uafhængig storloge, hvis formål og standard er på linje med Det Danske Frimurerlaug af Gamle, Frie og Antagne murere (DDFL).

Storlogers regularitet er afhængig af gensidige anerkendelser, der i de enkelte tilfælde kun opnås og tilbydes, såfremt en storloge efterlever og respekterer de gamle, overleverede frimureriske principper, sådan som disse er defineret af Den Forenede Storloge af England.

I Danmark tilfalder denne anerkendelse i henhold til traditionen DEN DANSKE FRIMURERORDEN (DDFO), der praktiserer frimureri efter et skandinavisk forbillede, som benævnes Det Svenske System, der kræver at den, som søger optagelse, skal bekende sig til den kristne tro.

Det Danske Frimurerlaug er opdelt i 3 Provinser, hvorunder der pt. er 38 loger, som der kan søges optagelse i. Se her (link til logerne).

Det Danske Frimurerlaugs vision

  • Det Danske Frimurerlaug skal møde tiden med klarhed og åbenhed.
  • Det Danske Frimurerlaug skaber nærværende fællesskab med plads til personlig udvikling.