Det Danske Frimurerlaug

af Gamle Frie & Antagne Murere

Vil du være frimurer?

Formelle krav for at blive optaget

Et ønske om at blive optagelse i, og vedvarende blive medlem af en laugsloge, kræver som noget af det første, det vi kalder ”en tro på et højeste væsens eksistens”. Dette indebærer, at man skal have en overbevisning om en guddommelig eksistens uden krav om tilknytning til en specifik religion.

Uanset ens etnicitet, nationalitet og religiøs tilhørsforhold er medlemskab åbent for enhver mand, der er fyldt 21 år og opfylder dette centrale krav, og som desuden har et “godt ry,” hvilket betyder et positivt omdømme.

Disse ufravigelige forudsætninger for medlemskab danner grundlaget for den enkeltes bestræbelse på at opbygge sig selv moralsk, og er samtidig grunden til, at frimureri ikke kun betegnes som et moralsystem, men som et særligt moralsystem!

Økonomi

Medlemskab i en loge indebærer naturligvis visse omkostninger, herunder tøj, der bæres under logemøder, optagelsesgebyrer og årlige kontingenter. 

Der indsamles også midler til velgørenhed ved hvert logemøde. Dette er en fuldstændig frivillig donation, hvor størrelsen bestemmes af den enkelte.

Efter logemødet deltager medlemmer ofte i et beskedent måltid, i overensstemmelse med gammel frimurerisk praksis. Dette måltid betales der særskilt for. 

Du kan, hvis du ønsker, få oplysninger om de respektive beløbs størrelse fra den frimurer, du har kontakt med eller den loge, du ønsker optagelse i. 

Udover de nævnte udgifter er der ingen økonomiske forpligtelser.

Her finder du din nærmeste loge

Du finder din nærmeste loge ved at klikke videre til Logeoversigten.