Det Danske Frimurerlaug

af Gamle Frie & Antagne Murere

Værdier

Troværdighed

 • Vi værdsætter sandheden, respekterer det enkelte individ, vores traditioner og vores frimureriske ritualer.
 • Vi er forpligtet til at udtrykke vores overbevisninger positivt og holde fast ved vores løfter.

Retskaffenhed

 • Vi understøtter og respekterer alle love og regler i vores land.
 • Vi lever efter nogle høje etisk standarder og opbygger vores moralske system.
 • Vores loyalitet og samvittighed strækker sig til vores samfund, vores loge og vores familier.

Tolerance

 • Vi er en åben organisation, der byder medlemmer fra alle religioner velkommen, så længe de tror på et højere væsen og eksistens.
 • Vi er upartiske, undgår politik og tror på det bedste i alle mennesker.
 • Vi er gode venner, der værdsætter forskellige synspunkter og meninger.

Engageret fællesskab

 • Vi er en del af verdens ældste sekulære broderskab.
 • Vi skaber et rum, der giver mulighed for fordybelse og personlig udvikling.
 • Vi arbejder ihærdigt og investerer tid i vores fællesskab og vores personlige udvikling.
 • Vi tilbyder et pusterum for modne mænd.