Det Danske Frimurerlaug

af Gamle Frie & Antagne Murere

Velgørenhed

Ved alle logemøder der afholdes i Det Danske Frimurerlaug`s regi indsamles midler til velgørenhed. 

Det er ikke nogen tilfældighed, men en integreret del af det frimureriske arbejde. 

Når emnet ”velgørenhed” nævnes tænker mange uvilkårligt på noget der drejer sig om penge. Det gør det også. Men velgørenhed behøver ikke alene at fokusere på kolde kontanter. 

Det kan også dreje sig om oplevelser, hjælp af forskellig art til de der virkeligt har behov hjælp. 

Det vigtige er, at vi alle sætter dette emne på dagsordenen, og at hver enkelt broder gør sig klart, hvor han vil støtte og støtter op om det vi vil med vort arbejde. 

At yde hjælp, hvor der er behov, er en del af en frimurers arbejde. 

Det Danske Frimurerlaug støtter forskellige velgørende formål.