Det Danske Frimurerlaug

af Gamle Frie & Antagne Murere

Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik gælder for Det Danske Frimurerlaug (DDFL), (CVR. 35 19 51 73) og gælder for alle besøgende på vores hjemmeside.

Om DDFL

DDFL indsamler og behandler en række af dine personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. DDFL er dataansvarlig i forhold til behandlingen af dine personoplysninger til disse formål.
Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på [email protected]

 

Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik beskriver vi, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikation, f.eks. et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

Hvilken type Persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål f.eks. i forbindelse med dit medlemskab af DDFL og dets loger.

De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er medlem, eller gæst på vores hjemmeside, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger der er nødvendige for administration samt oplysninger vedrørende DDFL`s rettigheder og forpligtelser.
Vi henviser til vores skrivelse som omhandler Behandling af personoplysninger i forbindelse med medlemskab af DDFL.

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside:

Når du tilgår og bruger vores hjemmeside, indsamler vi en række oplysninger om dit besøg. Det kan f.eks. være oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer til og på vores hjemmesiderne, information om din computer, enhed og browser herunder i nogle tilfælde din IP adresse, browser type, og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed kan vi også indsamle et unik identifikationsnummer tildelt din enhed.
Vi indhenter også informationer via cookies og andre tracking teknologier (som f.eks. browser cookies, pixels, beacons, og Adobe Flash technologier herunder cookies). Ved hjælp af disse teknologier kan vi indsamle informationer om din brug af vores hjemmeside, herunder hvilke sider du besøger, hvilket indhold du kigger på, dine søgninger på siden, og den reklame du har set. For mere information omkring vores brug af cookies se vores Cookie Politik.
Vi kan endvidere supplere den information som vi indsamler med information fra andre kilder, det kan være offentlig tilgængelig information fra sociale media og andre almindelige tilgængelige kilder.

Brug af dine personoplysninger

DDFL behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger eller modtagere, typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde. DDFL behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit medlemskab.
Administration, brug og forbedring af hjemmesiden – Administration, brug og forbedring af hjemmesiden f.eks. for at vi kan gøre relevante services og produkter tilgængelige for dig og forbedre din oplevelse af hjemmesiden og de services og produkter vi tilbyder, herunder f.eks. ved at levere indhold til dig, som du vil finde relevant og interessant samt desuden løbende forbedrede hjemmesiden og de services og produkter vi tilbyder.

Deling af personoplysningerne

DDFL vil videregive personoplysninger til tredjepart, eksempelvis for at opfylde andre juridiske forpligtelser, og for at beskytte rettigheder, ejendom, eller for at beskytte DDFLs it-sikkerhed eller andre tilsvarende formål.

DDFL vil altid stræbe efter at begrænse adgangen til personoplysninger i henhold til ovenstående, og kun dele oplysninger, der med rimelighed er nødvendigt for modtagerne udføre deres arbejde eller levere deres tjenesteydelser. DDFL vil også kræve at modtagere af personoplysninger (i) beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik og den gældende lovgivning, og (ii) ikke bruger eller videregiver dine personoplysninger til andre formål end det formål de er videregivet til.

Overførsel af dine oplysninger til tredjelande

DDFL overfører ikke medlemsdata til tredjelande, dvs. et land uden for EU / EØS som et led i medlemskabet, medmindre dette skyldes, at DDFL benytter it-tjenester og lignende, der indebærer, at der overføres medlemmer til tredjelande. I givet fald vil DDFL sikre, at gældende regler i forbindelse med overførsel af oplysninger til tredjeland er opfyldt.

Varighed for opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde de formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde lovkrav, herunder lovpligtige logningsperioder.
Som hovedregel opbevarer vi Persondata i op til 10 år efter et ophørt medlemskab. Når opbevaringsperiodens udløber, vil dine oplysninger blive slettet eller anonymiseret.

Dataintegritet og -sikkerhed

DDFL har foretaget de organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring og sletning. De trufne foranstaltninger omfatter begrænsninger i tilladelser, kryptering og jævnlige skift af adgangskoder til login samt beskyttelse af dokumenter med password, såfremt de pågældende dokumenter sendes med e-mail samt brug af sikker mail, hvor dette er muligt.

Følsomme personoplysninger vil DDFL tage yderligere sikkerhedsforanstaltninger i forhold til, herunder ved at kræve særskilte tilladelser for adgang til systemer med disse oplysninger.

Dine rettigheder

Ret til adgang, berigtigelse mv.

Du har ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger DDFL behandler. Du har også ret til at få forkerte personoplysninger rettet og anmode om, at DDFL sletter nogle eller alle dine personoplysninger. DDFL kan dog ikke slette personoplysninger, hvis der er juridiske grunde til videre behandling, herunder såfremt der er krav om opbevaring af oplysninger af hensyn til bogføringslovgivningen, der er tale om krav der ikke er forældede etc.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Dette beror på en afvejning af begge parters interesser. Det vil sige, at såfremt der ikke er legitime hensyn, som vejer tungere end din interesse i afslutning af behandlingen af dine oplysninger, eller juridiske grunde til at fortsætte behandlingen, vil behandlingen ophøre.

Dataportabilitet

Du har ret til at modtage alle personoplysninger om dig selv, som du har givet til DDFL. DDFL kan sende dine personoplysninger til dig eller til en anden udpeget modtager af oplysningerne (en anden persondataansvarlig) e-mail og i mange tilfælde samlet i Excel-filer.

Anmodninger og klager

Anmodningen om at udøve nogen af dine rettigheder, rettes til [email protected] . Anmodningen til DDFL skal være skriftligt og underskrevet af dig som ansøger.
Du har også ret til på ethvert tidspunkt at henvende dig til DDFL eller Datatilsynet for indberette en klage over DDFLs håndtering af personoplysninger. Datatilsynet kan kontaktes på mailadressen [email protected] og du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Opdateringer

DDFL evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Tjek derfor venligst denne Privatlivspolitik regelmæssigt for eventuelle ændringer. Øverst i denne privatlivspolitik kan du se hvornår den sidst er blev senest revideret.
Hvis senere ændringerne i væsentligt omfang udvider vores rettigheder til at bruge de oplysninger, som vi allerede har indsamlet fra dig, vil vi give dig besked og give dig et valg om vores fremtidige brug af personoplysningerne. Herudover vil den seneste version af vores privatlivspolitik altid være tilgængelig på vores hjemmeside.