Det Danske Frimurerlaug

af Gamle Frie & Antagne Murere

Andre frimurersamfund

Frimureri praktiseres i de fleste lande og stater i den frie verden og er i hvert enkelt tilfælde underlagt en suveræn og uafhængig Storloge, hvis formål og standard er på linje med DDFLs. 

Storlogers regularitet er afhængig af gensidige anerkendelser, der i de enkelte tilfælde kun opnås og tilbydes, såfremt en Storloge efterlever og respekterer de gamle, overleverede frimureriske principper, som er fastlagt af Den Forenede Storloge af England. 

I Danmark tilfalder denne anerkendelse i henhold til traditionen DEN DANSKE FRIMURERORDEN (DDFO). Her praktiseres frimureri, som benævnes Det Svenske System, der kræver at den, som søger optagelse, skal være døbt med den kristne dåb. 

Efter indgået overenskomst med DDFO er Det Danske Frimurerlaug omfattet af denne gensidige anerkendelse af Den Forenede Engelske Storloge og indgår dermed i det regulære verdensfrimureri. 

Der findes imidlertid Storloger og andre tilsyneladende frimureriske organisationer som f.eks. ikke kræver en tro på et højeste væsen eller som tillader eller endda tilskynder sine medlemmer til at deltage i politiske affærer. Disse storloger eller organisationer anses ikke for at være regulære og anerkendes derfor ikke, og frimurerisk kontakt med dem er af den grund ikke tilladt.