Det Danske Frimurerlaug

af Gamle Frie & Antagne Murere

Frimureri og samfund/politik

Frimurerne udgør på alle måder en integreret del af det moderne samfund, og derfor er det en forpligtelse for ethvert medlem at respektere og støtte de love, der gælder i det land, hvor de arbejder og lever.

Frimureriets principper er således ikke på nogen måde i strid med dets medlemmers pligter som borgere, men er tværtimod medvirkende til at opfordre dem i opfyldelsen af deres offentlige og private forpligtelser.

Det tillader ikke, at en frimurer bruger sit medlemskab til at fremme egne eller andres forretningsmæssige, faglige eller personlige interesser, idet det vil være i strid med de betingelser, som giver adgang til frimureriet. 

Vores pligt som borger må altid gå frem for enhver forpligtelse overfor andre frimurere, og ethvert forsøg på at dække over en frimurer, som har handlet ulovligt eller uværdigt, er i strid med vores første og største pligt.

Ethvert medlem er frit stillet til at danne sin egen politiske mening og tilhørsforhold, men frimureriet som organisation er fuldstændig upolitisk, tillader derfor ikke politiske diskussioner under møderne.